Bästa gröna vänner,

Jag ansöker om posten som ordförande för De Gröna eftersom jag tror att det här partiet behövs mer än någonsin. Vi har alla möjligheter att vara ett parti som tilltalar allt fler finländare och att vara statsministerpartiet i framtiden. Men det krävs hårt arbete, en blygsam attityd och laganda. Vi får inte bli förlamade eller gräva oss ned och sluta diskutera efter valförlust – vi, De Gröna, behöver en ny riktning. Den här förändringen vill jag vara med och skapa som er ordförande.

Några ord om mig: Jag är en andra mandatperiods riksdagsledamot, ensamstående förälder och har tidigare arbetat som företagare. Jag har en magisterexamen i pedagogik, är utbildad lärare och rådgivare för ombildade familjer samt har genomgått en utbildning inom lösningsorienterad psykoterapi. Jag har inte fått saker i livet som givna utan jag vet värdet av ett starkt välfärdssamhälle. Jag började arbeta vid sidan av gymnasiet och har sedan dess arbetat inom olika sektorer inom samhället. Senare i mitt liv har jag gått igenom många stora motsättningar och upplevt erfarenheter som har lärt mig hur livet är när allt inte går smidigt. Och precis därför är jag med i De Gröna – för att försvara rätten för alla barn att sträva efter sina drömmar så att ingen skulle lämnas ensam mitt i motsättningar och för att vem som helst kan bli vad som helst oberoende av familj eller område man föddes i. Jag vill vara med i ett lag som gör inga kompromisser för en hållbar morgondag och som stödjer sitt beslutsfattande på forskningskunskap.

Jag har varit partimedlem i sju år, ställt upp i fem val och varje gång varit listans första kandidat. Samtidigt har mitt röstantal kontinuerligt ökat, trots de motvindar partiet har upplevt under åren. Jag har lyckats behålla min väljarkår och utöka den, även över partigränserna. Detta har inte varit möjligt ensamt utan bara tack vare det växande stödteamet bakom mig – många av dem har kommit med utanför politiken. Detta är min styrka som jag vill utvidga till hela partiets styrka. Vi kan bli det parti där alla vill vara med och som erbjuder trovärdiga lösningar för alla sektorer inom politiken. Vi har alla möjligheter att vara framtidens gröna statsministerparti. Som ordförande för stadsfullmäktigegruppen förstår jag hur grön verksamhet ser ut på den lokala nivån. Jag vet hur man tilltalar väljare både i kranskommuner och städer. Som ordförande vill jag lyfta De Gröna till ett trovärdigt alternativ i hela Finland. Som ordförande skulle jag bilda ett lag där alla kan tillhöra och där alla blir lyssnade på. Under de senaste fyra åren har jag hört alltför ofta hur många upplever att de inte är ”tillräckligt gröna”. Jag har själv också kämpat med sådana tankar och upplevelser. Detta problem måste helt enkelt lösas. Vi måste kunna möta människor på deras villkor. Det finns inte bara ett rätt sätt att vara grön. Jag vill främja en kultur där varje finländare som delar våra värderingar och mål kan känna sig välkommen till De Gröna. Som ordförande skulle jag gå utanför dörrarna och välkomna alla som vill vara med och skapa förändring i vårt samhälle.

Vi måste sträva efter att inneha alla sektorer inom politiken eftersom det aldrig tidigare har funnits ett så brådskande och mänskligt behov av vår politik. Därför måste vi samtidigt främja faktabaserad och långsiktig politik – utan att blunda för de praktiska problemen som finländarna möter i vardagen. Som företagare inom terapi- och utbildningsbranscherna skulle jag utvidga mångfalden av de ämnen som vi är kända för. När det gäller ekonomin har De Gröna ett överflöd av möjligheter för nya uttalanden som gäller hela Finland. Som ordförande skulle jag sätta som mål att vi på ett trovärdigt sätt kan utmana statsministerpartiet om makten inom de närmaste 10 åren.

Även om jag är andra mandatperiods riksdagsledamot kommer jag utanför partiledarskap. Istället skulle jag vilja tillföra nya perspektiv till partiledarskapet, särskilt i den situation som vi befinner oss i. Jag ser politik som ett lagspel där ingen kan klara sig på egen hand. Den viktigaste uppgiften för den som väljs till ordförande i juni är att börja återuppbygga partiet tillsammans med resten av partiledarskapet, partisekreteraren och partimedlemmarna.

Som ordförande skulle jag engagera och ge ansvar till hela partiledarskapet. Jag skulle se till att alla inom det gröna partifältet skulle kunna bidra med sin kunskap och att De Grönas mångfaldighet skulle höras och synas på riktigt. Vi kan bara göra förändringen tillsammans. Vi är ett parti som har förmågan och lösningarna för att utveckla Finland, men det kräver konkreta åtgärder, där natur och klimat fungerar som ramar. För att genomföra dessa förändringar ber jag om er tilltro och hjälp i min kampanj. Om du har frågor eller vill diskutera någonting, tveka inte att ta kontakt: sofia.virta@eduskunta.fi!

Vill du vara med och skapa förändringen? Välkommen till kampanjen!

Med varma hälsningar,

Sofia