Hyvää Eurooppa-päivää!

Eurooppa-päivän tarkoitus on juhlistaa rauhaa ja yhtenäisyyttä. Kävin viime vuonna Ukrainassa sodan keskellä. Näin lapsia, jotka eivät saa olla lapsia. Me emme saa unohtaa heitä. Venäjän hyökkäyssota rikkoo tulevaisuudenkuvia ja katkoo perhesiteitä. Mummini puhuu yhä sodasta – hän oli neljävuotias kun eli sitä. Sota jättää jäljet kauas tulevaisuuteen. Ja sitä Venäjä ei saa saada anteeksi. Suomen ja koko Euroopan on seistävä Ukrainan tukena nyt ja sodan päätyttyä.

EU:n on jatkossakin oltava demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä edistävä voima. Suurvaltojen keskinäisen kilpailun kiristyessä EU:n tehtävä ilmasto- ja ympäristökriisien ratkaisemissa korostuu. Yhdessä toimien Euroopan valtioilla on kokoa ja mahdollisuuksia torjua kiihtyvää ilmastonmuutosta.

Ensi kevään eurovaaleissa päätetään jälleen unionin suunta seuraaviksi viideksi vuodeksi. Nyt tarvitaan visiota ja johtajuutta siitä, miltä tulevaisuuden Eurooppa näyttää, ja millainen unioni parhaiten vastaa nykymaailman ja ihmisten vaatimuksiin. Suomen EU-vaikuttaminen ei voi tarkoittaa vain nykytilan puolustamista tai jarruttamista. Vihreiden on rohkeasti puolustettava syvempää eurooppalaista yhteistyötä ja yhteisiä arvojamme.

Seuraavat eurovaalit tulevat olevaan myös talousvaalit. Tähän meillä on oltava ratkaisuja. Talouskysymykset haastavat Euroopan yhtenäisyyttä. Suomella ei ole isojen valtioiden kokoisia hartioita sanella päätöksiä, vaan meidän on myös kuultava muiden huolia. Samaan aikaan on vaikutettava aktiivisesti Suomen näkökulman esiin tuomiseksi.

Meidän on pidettävä kiinni siitä, että EU:n talouspolitiikka vie unionia eteenpäin kohti vihreää siirtymää, luontokadon torjuntaa ja vahvistaa kestävää kehitystä. Muuten EU:n kilpailukyky heikkenee entisestään Kiinan ja Yhdysvaltojen rinnalla.

Samalla on ymmärrettävä, että EU:n uusi sääntely vihreän siirtymän parissa voi luoda huolta suomalaisten arjessa. Näihin huoliin on vastattava siten, että jokainen meitä äänestävä kokee vihreiden ymmärtävän myös heidän näkökulmansa.

Moninaisuudessaan yhtenäinen Euroopan unioni on juhlan arvoinen, ihanaa Eurooppa-päivää!