“Ei tätä koiran panosta pysty korvaamaan millään ihmisresurssilla tai teknologialla”.

Se on helppo uskoa – pätevän ohjaajan kanssa tehtävään koulutettu (ja soveltuva) virkakoira on tehokas työväline – tai ennemminkin työpari, kun kyseessä on elävä olento. Jokainen koiranomistaja tietää, että yhteistyö vaatii molemminpuolista luottamusta, valtavan määrän harjoitusta ja jatkuvaa ylläpitoa. Voi vain kuvitella minkälaisissa mittasuhteissa nämä ovat, kun tehdään vaativaa työtä turvallisuuden parissa.

On ollut älyttömän mielenkiintoista päästä tapaamaan virkakoiria niin poliisissa, tullissa kuin puolustusvoimissakin. Myös rajalla ja vankiloissa vieraillessa on koirien rooli noussut esiin, vaikkei koiria ole juuri vierailuhetkellä ollut paikalla.

Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että koirissa olevaa potentiaalia tulisi hyödyntää enemmänkin. Koronakoirat olivat mielestäni surullinen esimerkki siitä, miten koirien potentiaalin hyödyntäminen jätettiin kesken. Eduskunnan eläinavusteisen työryhmän perustajana ja puheenjohtajana pyrin osaltani vahvistamaan koirien potentiaalin hyödyntämistä – eläinten hyvinvoinnista tinkimättä.

Virkakoirien tuoma lisäarvo osana kokonaisturvallisuutta tulisi huomioida nykyistä paremmin myös julkisessa keskustelussa ja resursseissa. Nykytila esimerkiksi se suhteen, että ohjaaja vastaa eläiköityneen virkakoiran eläinlääkärikuluista itse, on aivan järjetön. Nostin asian tänään esiin poliisiasiain neuvottelukunnan viimeisessä kokouksessa. Pitäisi ehdottomasti olla niin, että valtio vastaa kokonaisuudessaan virkakoirien kuluista koko niiden eliniän ajan. Lisäksi pitäisi varmistaa, että koirien koulutusta on mahdollista tehdä riittävästi työajalla (koirahan on työväline!) sekä huolehtia, että virkakoiran ohjaamisesta saatava palkkio aidosti vastaa sitä erityisosaamista ja sitoutumisen määrää, mitä se koiraa ohjaavalta viranomaiselta vaatii.

Ai miksikö?

Virkakoiran ohjaaminen on vaativaa ja koiran asuessa perheessä ei vastuu koirasta rajoitu työaikoihin vaan kulkee mukana 24/7. On hämmentävää, miten esimerkiksi poliisissa iso osa koiran koulutuksesta tapahtuu poliisin vapaa-ajalla ja tullissa lisäkorvausta ohjaaja saa vasta, kun on käytössä valmis virkakoira. Lisäksi koirat saavat suhteellisen suppean tarvikemäärän valtiota ja moni ohjaaja hankkiikin itse tarvikkeita, kuten autohäkin, koulutusvälineitä tai pihatarhan. Ne eivät ole mitään edullisia hankintoja. Kuulemani mukaan vaihtelee valtavasti saako näitä vähennettyä verotuksessa vaiko ei.

Ja kun koira eläköityy jää eläin usein ohjaajalle – mikä nyt on vähintäänkin reilua eläimelle, joka on vuosia palvellut Suomen turvallisuutta ja elänyt tiiviissä yhteistyössä oman ihmisensä kanssa. Ohjaaja, jolle koira eläkkeelle jää on vastuussa koiran eläinlääkäri ja hoitokuluista eläköitymisen jälkeen, mikä on käsittämätöntä! Jokainen eläinihminen tietää missä hinnoissa eläinlääkärikulut liikkuvat. Lisäksi tietyissä tehtävissä olleet koirat saattavat tarvita rauhoitusta tai nukutusta lähes kaikissa eläinlääkäritoimenpiteissä, mikä tekee eläinlääkärikuluista vielä suurempia. Poliisikoirienkin kohdalla voimankäyttökoirana ollut eläin on taipumuksiltaan poliisikoira loppuun saakka – ja tämä vaatii joustoja ja arjen sopeuttamista ohjaajalta perheineen myös koiran eläkeiän ajan.

On upeaa, miten moni ammattilainen on valmis sitoutumaan koiraan. Niin saamme parempaa turvallisuutta koko yhteiskunnalle. Sen ei kuitenkaan pitäisi olla ammattilaisen “harrastuneisuuden” varassa vaan kyllä sen pitäisi näkyä palkkiossa ja siinä, että valtio aidosti vastaa virkakoiran kuluista alusta loppuun saakka.

Rapsutuksia kaikille virkakoirille ja kiitos koirille ohjaajineen siitä työstä, jota yhteistyössä Suomen kokonaisturvallisuuden eteen teette!